Visste du dette? Vi er en ledende produksjons- og opplæringsbedrift for mennesker med behov for tilrettelagt arbeid, og vi har nær 200 medarbeidere. Folk flest forbinder oss med Jobbfrukt og altfor få kjenner til våre øvrige produksjonsområder. Vi har fokus på å...

les mer