Brukermedvirkning

Sandnes Pro-Service tar brukerperspektivet på alvor.

- Vårt viktigste fokus

Brukerutvalget er til for den enkelte som har et arbeidstilbud i bedriften.

Sørger for at brukernes erfaringer og synspunkter brukes aktivt i utviklingen av arbeids- og attføringstilbud.

Tar initiativ i saker som har betydning for brukerne og har direkte dialog med ledelsen  

Gjennomfører brukerundersøkelser og kommer med innspill til kvalitetsarbeid.

Brukerutvalget er et forum for tilbakemeldinger fra brukerne og deres talspersoner.

 

Jan Berner Jakobsen
Leder av Brukerutvalget

sandnes pro service small-logo
  • Sandnes Pro-Service as
  • Skipppergt 121-123, 4327 Sandnes
  • tlf 51 97 14 00
  • post@sanpro.no
eQuass image