Fagavdelingen

Fagavdelingen

Kontakt oss

Fagavdelingen er den organisatoriske overbygningen for alt det attføringsfaglige arbeidet som blir utført ved Sandnes Pro-Service. Dette skjer gjennom våre ulike tiltak/prosjekt finansiert av NAV og/eller kommuner. Fagavdelingen har i tillegg også et faglig veiledningsansvar for samtlige ansatte ved bedriften.

Les mer om våre ulike tiltak/prosjekt ved å gå videre på de ulike linkene til høyre på siden.
sandnes pro service small-logo
  • Sandnes Pro-Service as
  • Skipppergt 121-123, 4327 Sandnes
  • tlf 51 97 14 00
  • post@sanpro.no
eQuass image