Kontaktperson:

Bjørn Kulleseid

Leder arbeid og utvikling

 99 23 61 75
 bjorn@sanpro.no

Fagavdelingen er den organisatoriske overbygningen for alt det attføringsfaglige arbeidet som blir utført ved Sandnes Pro-Service. Dette skjer gjennom våre ulike tiltak/prosjekt finansiert av NAV og/eller kommuner. Fagavdelingen har i tillegg også et faglig veiledningsansvar for samtlige ansatte ved bedriften.

Les mer om våre ulike tiltak/prosjekt ved å gå videre på de ulike linkene til høyre på siden.

Webdesign levert av Zondo Norge AS