AFT – Arbeidsforberedende trening

AFT – Arbeidsforberedende trening

Kontakt oss

AFT – Arbeidsforberedende trening

AFT- Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.

AFT skal gi realistisk arbeidstrening knyttet opp mot produksjon av varer og tjenester, og i størst mulig grad være i tråd med deltakers fremtidige yrkesmål. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å komme i arbeid.

Innhold som kan tilbys:

  • Avklaring og kartlegging av ressurser
  • Kartlegging av kompetanse og karriereveiledning
  • Tilrettelagt opplæring med sikte om formell kompetanse
  • Arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv
  • For deltakere som har behov for arbeidsutprøving i et og tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø gir vi et tilbud om arbeidstrening inne i en av våre avdelinger på SPS som en start før arbeidstrening i ordinær bedrift.

Les mer om AFT her...

sandnes pro service small-logo
  • Sandnes Pro-Service as
  • Skipppergt 121-123, 4327 Sandnes
  • tlf 51 97 14 00
  • post@sanpro.no
eQuass image