Kontaktperson:

Ingrid Hodne Nygaard

Avdelingsleder AFT

 95 21 05 70
 Ingrid@sanpro.no

AFT- Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Tiltaket er tiltenkt personer med nedsatt arbeidsevne og ulike bistandsbehov.

AFT skal gi realistisk arbeidstrening knyttet opp mot produksjon av varer og tjenester, og i størst mulig grad være i tråd med deltakers fremtidige yrkesmål. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å komme i arbeid.

Innhold som kan tilbys:

  • Avklaring og kartlegging av ressurser
  • Kartlegging av kompetanse og karriereveiledning
  • Tilrettelagt opplæring med sikte om formell kompetanse
  • Arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv
  • For deltakere som har behov for arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø gir vi et tilbud om arbeidstrening inne i en av våre avdelinger på SPS som en start før arbeidstrening i ordinær bedrift.

Webdesign levert av Zondo Norge AS