Arbeidstrening på gård og i bedrift
Tiltaket er et lavterskel arbeidstreningstilbud som kan tilbys mennesker med psykiske helselidelser. De som søkes inn i tiltaket kan stå langt fra ordinært arbeidsliv og trenger individuelt tilpassede løsninger i arbeidstreningen.

SPS har 10 Tiltaksplasser i AFT- Vilje Viser Vei

I AFT- Vilje Viser Vei Gård (6 tiltaksplasser) tilbys samtaler og arbeidsrettet fysisk aktivitet i kontakt med dyr og natur. Dette kan være med å øke livskvalitet og bedre helseproblemer. I sin tur kan dette igjen føre til en styrking av arbeidsmuligheter.

I AFT- Vilje Viser Vei Bedrift (4 tiltaksplasser) tilbys samtaler og tilrettelagt arbeidstrening ved en av Sandnes Pro-Service sine produksjonsavdelinger. Målet kan være å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne, samt å styrke mulighetene på arbeidsmarkedet.

Se hjemmesiden til Tryggvi Islandshestegård her

Webdesign levert av Zondo Norge AS