AFT  – Vilje Viser Vei

AFT – Vilje Viser Vei

Kontakt oss

AFT – Vilje Viser Vei

Arbeidstrening på gård og i bedrift

Tiltaket er et lavterskel arbeidstreningstilbud som kan tilbys mennesker med psykiske helselidelser. De som søkes inn i tiltaket kan stå langt fra ordinært arbeidsliv og trenger individuelt tilpassede løsninger i arbeidstreningen.

SPS har 10 Tiltaksplasser i AFT- Vilje Viser Vei

I AFT- Vilje Viser Vei Gård (6 tiltaksplasser) tilbys samtaler og arbeidsrettet fysisk aktivitet i kontakt med dyr og natur. Dette kan være med å øke livskvalitet og bedre helseproblemer. I sin tur kan dette igjen føre til en styrking av arbeidsmuligheter. 

I AFT- Vilje Viser Vei Bedrift (4 tiltaksplasser) tilbys samtaler og tilrettelagt arbeidstrening ved en av Sandnes Pro-Service sine produksjonsavdelinger. Målet kan være å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne, samt å styrke mulighetene på arbeidsmarkedet.


Les mer om Vilje viser vei her...


Se hjemmesiden til Tryggvi Islandshestegård her
http://tryggvi.nosandnes pro service small-logo
  • Sandnes Pro-Service as
  • Skipppergt 121-123, 4327 Sandnes
  • tlf 51 97 14 00
  • post@sanpro.no
eQuass image