Kontaktperson:

Siri Hermine Nymo

Avdelingsleder Sosialfag

 93 23 60 78
 siri@sanpro.no

Tolk på arbeidsplassen er et tilbud til deg som er hørselshemmet. Du bruker våre tolker forå sikre god kommunikasjon med dine kolleger og for å lære nye arbeidsoppgaver. Tjenesten gir deg også muligheten til å bli bedre kjent med dine kolleger i f. eks. pauser og andre sosiale sammenkomster på eller utenfor arbeidsplassen.

Tjenesten er et samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland og Attende.

TPA tjenesten har et nært samarbeid og jobber tett sammen med ansatte i de ulike avdelingene i Sandnes Pro-Service.

I tillegg til praktisk innlæring av konkrete arbeidsoppgaver og gjennomføring av disse har TPA også en veiledningsfunksjon som gjør det mulig for deltakeren å forstå de uskrevne reglene som gjelder i arbeidslivet og på den aktuelle arbeidsplassen. Dette er for hørende mulig å tilegne seg på egen hånd gjennom å høre på hva kollegene snakker om og hvordan saker blir håndtert på arbeidsplassen, men for døve er dette vanskelig tilgjengelig fordi de ikke har en naturlig tilgang på kommunikasjonen til enhver tid. Derfor er det nødvendig med ekstra veiledning for å kunne være med i et arbeidsmiljø og bli en naturlig del av det. Når deltakeren har lært seg arbeidsoppgavene, blir TPA-tilbudet redusert til et nivå som fungerte for alle parter. Arbeidsplassen og deltakeren har hele tiden mulighet til å tilkalle TPA dersom det oppstår noe utover de oppsatte tidene. Ved nye arbeidsoppgaver eller andre forhold på arbeidsplassen går TPA inn igjen med et økt tilbud for å sikre deltakerens muligheter i arbeidslivet. Tilbakemeldingen fra tidligere og nåværende deltakere er at denne ordningen fungerer godt og gir den nødvendige tryggheten til å fortsette med innlæring av nye oppgaver (for å styrke sine egne ferdigheter) i forhold til arbeid. TPA driver også en praktisk innlæring av allmennkunnskaper som er påkrevd for å kunne gjøre arbeidet (for eksempel norskkunnskaper: innlæring av begreper og norske uttrykk, matematikk; innlæring av regnemetoder, samfunnskunnskap; forståelse av samfunnet spesielt i forhold til arbeidslivet og kulturelle forskjeller/likheter mellom hørende og døve).

Erfaringer fra arbeidsplassene som har benyttet seg av TPA-ordningen vår sier at det har ført til bedre kommunikasjon mellom kolleger, deltakere og arbeidsgiver, og har bidratt  til et bedre arbeidsmiljø.. Slik sett blir dette en av flere viktige suksessfaktorer for døves deltakelse i arbeidslivet, og derigjennom deltakelse i samfunnslivet.

En kan også ta kontakt med tolk Helen Igesund: T 46 41 25 92. mail: helen@sanpro.no

Webdesign levert av Zondo Norge AS