Visste du dette?

Vi er en ledende produksjons- og opplæringsbedrift for mennesker med behov for tilrettelagt arbeid, og vi har nær 200 medarbeidere.
Folk flest forbinder oss med Jobbfrukt og altfor få kjenner til våre øvrige produksjonsområder. Vi har fokus på å levere produkter med den kvalitet kunden ønsker, og til rett tid – og vi har mange fornøyde kunder.
Vi håper at denne filmen vil bidra til at kjennskapen og kunnskapen om oss øker. Vi har plass til flere kunder. Snurr film 🙂

Webdesign levert av Zondo Norge AS