Hvem er vi

En bedrift for menesker i utvikling

Virksomheten i Sandnes Pro–Service springer ut fra en tydelig visjon om å skape muligheter. I vårt arbeid har vi et spesielt samfunnsoppdrag og ansvar. Noen kommer til oss med et mål om å returnere til arbeidslivet, noen for å få avklaring og kanskje en ny start – mens andre har vår bedrift som en permanent arbeidsplass.

Felles for alle er at vi søker å skape grunnlag og personlig mestring i et godt og trygt arbeidsmiljø. Personens egne forutsetninger er utgangspunktet. Vi ser mulighetene – ikke begrensningene.

Samfunnets behov på de områdene vi opererer på, er store og klart voksende. Stadig flere faller utenfor det tradisjonelle arbeidsmarkedet. Med et økende fokus på å få flere i arbeid, sitter arbeidsmarkedsbedriftene på unik kompetanse og erfaring. Både med hensyn til attføring til ordinært arbeid, og ved å kunne tilby gode og utviklende arbeidsplasser for de som av ulike årsaker faller utenfor det vanlige arbeidslivet.

sandnes pro service small-logo
  • Sandnes Pro-Service as
  • Skipppergt 121-123, 4327 Sandnes
  • tlf 51 97 14 00
  • post@sanpro.no
eQuass image