Personvern

Personvernserklæring «KUNDER» Sandnes Pro-Service Sist endret: 07.08.18

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold med Sandnes Pro Service, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 1. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på ernst@sanpro.no, eller sende brev til Personvern, Sandnes Pro Service , Skippergt. 121/123 4327 Sandnes.

 1. Behandlingsansvarlig

Sandnes Pro Service, ved Daglig Leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

 1. Formålet med behandlingen og hvilke opplysninger som behandles

Registreringen av disse opplysningene er en forutsetning for at kjøpet kan gjennomføres. Behandlingen skjer følgelig på grunnlag av avtale med deg.

Vi er nødt til å behandle dine personopplysninger for å kunne administrere din konto eller dine bestillinger, for å kunne tilby deg de varer og tjenester som du ønsker å kjøpe, og for å kunne hjelpe deg i forbindelse med de bestillinger, eller tilbakebetalinger, som du måtte be om.

Via nettsiden/e-post samler vi inn personopplysninger i forbindelse med salg i nettbutikken og i forbindelse med henvendelser til rådgivere angående våre løsninger og produkter.

Når du skal handle noe fra Jobbfruktnettbutikken, må du oppgi følgende opplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Firma
 • Organisasjonsnummer
 • Firmaadresse
 • Postnummer
 • Sted
 • E-postadresse for faktura

I forbindelse med kjøp og henvendelser vil vi også lagre:

 • Kjøpshistorikk, blant annet hvilken type vare eller tjeneste du har kjøpt og når du kjøpte dem
 • Servicestatus, servicehistorikk, oppgraderinger av produkter, returer, reklamasjoner, reparasjoner samt evt.
 1. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernsforordning, blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle kundeavtaler og ut i fra en interesseavveining der vi har vurdert det slik at det er nødvendig å lagre personopplysninger for å kunne hjelpe våre kunder med det de lurer på.

 1. Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Sandnes Pro Service som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Sandnes Pro Service bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som vi har databehandleravtalen med, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Sandnes Pro Service har kontraktfestet at våre databehandlere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

 1. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Sandnes Pro Service har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre utover de som vi har databehandleravtalen med. Vi gir ikke databehandlere tilgang til andre personopplysninger enn det som er nødvendig for å yte tjenesten. Vi selger ikke dine personopplysninger til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre for markedsføringsformål uten at du uttrykkelig har samtykket til det.

 1. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet i følge personopplysningsloven. Sandnes Pro Service har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Sandnes Pro-Service behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller du ikke ønsker at vi skal behandle dem, kan du også be Sandnes Pro Service rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss via post@sanpro.no

Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til personopplysninger om deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

 1. Utlevering av personopplysninger til andre

Sandnes Pro Service gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

 1. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no .

 1. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for personopplysninger til kunde, deltaker, ansatt søkere og eksterne samarbeidspartnere og i ulike aktiviteter som bedriften har ansvar for.

Sandnes Pro Service forholder seg til et sett med regler for behandling av personopplysninger som bygger på noen grunnleggende prinsipper i europarådskonvensjonen, retningslinjer fra OECD og EUs personverndirektiv/personvernregler som trådte i kraft i 2018.

Kjernen i prinsippene er å styrke rettighetene til enkeltpersoner når det gjelder personvernet, og skjerpe institusjoners plikt til forsvarlig behandling.

Formålet med reglene er å ivareta den enkeltes rett til kontroll og medbestemmelse om hva bedriften gjør med personopplysningene.

Sandnes Pro Service er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge.

 1. Endringer i erklæringen

Sandnes Pro Service forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Sandnes Pro Service.

 

 

Webdesign levert av Zondo Norge AS